Sociaal netwerk uitbreiden

Je een periode eenzaam voelen, soms zelfs als je mensen om je heen hebt. Dat overkomt veel mensen, ook in de gemeente Raalte. De meesten komen er zelf weer uit, maar dat lukt niet iedereen. Voor hen is het fijn als iemand naar hen omkijkt, luistert en leuke dingen onderneemt.

Ja Samen! Helpt u als u op zoek bent naar meer sociale contacten.  Ja Samen biedt verschillende mogelijkheden om sociale contacten uit te breiden, afhankelijk van welke vraag er speelt.

  • Maatjescontact: Via het maatjesproject worden deelnemers gedurende een jaar aan een maatje gekoppeld waarmee zij samen activiteiten ondernemen. Het 1 op 1 contact op basis van gelijkwaardigheid en samen leuke dingen doen staat hierbij centraal.
  • Vriendenkring: Het project vriendenkringen koppelt mensen met gelijke interesses in een klein groepje aan elkaar, met ondersteuning van een vrijwilliger.
  • Maatje-plus: De sociale netwerkcoach wordt ingezet om iemand te coachen bij het uitbouwen van zijn/haar sociale netwerk.
  • Samenkomst: Maandelijkse activiteit om nieuwe mensen te leren kennen.

Wil je meer weten?

Ga naar de website van WijZ Welzijn voor meer informatie.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp