Sociale contacten

Meldpunt Eenzaamheid Raalte

Voelt u zich eenzaam of kent u iemand die eenzaam is? Het Meldpunt Eenzaamheid Raalte helpt. U kunt hier terecht met al uw vragen over eenzaamheid.

Contactgegevens:

Kulturhus 
Passage 3
8102 EW Raalte
Tel. 0572-365343
Mail: raalte@wijz.nu
Open op: di ochtend, wo ochtend, 10.00-12.30 uur en do middag 14.00-16.30 uur.

Ja Samen

Wilt u uw sociale contacten uitbreiden of kent u iemand die eenzaam is? Ja Samen biedt verschillende mogelijkheden om sociale contacten uit te breiden, afhankelijk van welke vraag er speelt.

  • Via het maatjesproject worden deelnemers gedurende een jaar aan een maatje gekoppeld waarmee zij samen activiteiten ondernemen. Het 1 op 1 contact staat hierbij centraal.
  • Het project vriendenkringen koppelt mensen met gelijke interesses in een klein groepje aan elkaar, met ondersteuning van een vrijwilliger.
  • De sociale netwerkcoach wordt ingezet om iemand te coachen bij het uitbouwen van zijn/haar sociale netwerk.

Contactgegevens:

Wijz Welzijn,
Tamara van der Zee
Passage 13
8102 EW Raalte
Tel. 0653962131
Mail: t.vanderzee@wijz.nu

Ouderenadviseur

Alle ouderen kunnen een beroep doen op de ouderenadviseur, die bij hen thuis komt en onafhankelijk advies geeft. De ouderenadviseur kan uw vragen beantwoorden en helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Met een breed netwerk achter de hand, kunnen desgewenst ook andere instanties en vrijwilligers ingeschakeld worden.

Wilt u contact met een ouderenadviseur?
Neem dan contact op met Tamara van der Zee van WijZ welzijn Raalte.
Tel. 06 5396 2131
Mail: t.vanderzee@wijz.nu

 

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp