Startbijeenkomst studiekring in Heino

werken en leren

Studiekring 50Plus Heino Samen nieuwe onderwerpen verkennen en uitdiepen, kennis en meningen uitwisselen.

Meedoen in een studiekring is voor veel senioren een uitstekende manier om actief en betrokken te blijven. In Heino start een studiekring voor 50-plussers. Een studiekring is een vaste groep van 10 tot 15 senioren, die regelmatig bij elkaar komen om actuele onderwerpen te bespreken en zich te verdiepen in interessante thema’s. Het gaat om leren, ideeën uitwisselen en mensen ontmoeten. Bovendien: deelnemen aan een studiekring houdt je hersenen fit!

Op woensdag 3 oktober start de Studiekring50Plus met een informatiebijeenkomst in het Dorpshuus in Heino. Aanmelden voor de informatiebijeenkomst is niet nodig. Wie alvast meer wil weten over studiekringen, kan terecht op de website van de Bibliotheek

Bij u in de buurt

Jeu de boules - activiteitengroep 55+ Heeten
25 februari t/m 26 februari 2020

Creatieve middag DeBuut
25 februari 2020

Zit Gym in DeBuut
25 februari 2020

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp