Steunpunt mantelzorg

Informatie, advies en ondersteuning

In de gemeente Raalte zijn er twee organisaties die gratis advies geven over alles waar u als mantelzorger mee te maken krijgt.

U kunt hier terecht met vragen over mantelzorg, voorzieningen of om knelpunten bij zorgtaken te bespreken. Zij geven praktische oplossingen en tips om mantelzorgtaken te verlichten.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp