Stoppen met school? (leer en kwalificatieplicht)

Wil jij stoppen met school? Of ben je te veel afwezig op de momenten dat je eigenlijk wel op school moet zijn?

Ieder kind heeft recht op onderwijs, daarom hebben we in Nederland de Leerplichtwet. In de leerplichtwet is geregeld dat alle kinderen en jongeren die in Nederland wonen (of verblijven), vanaf hun 5e jaar leerplichtig zijn: ze moeten dan verplicht naar school. Zodra een kind 4 jaar wordt, mag het al naar school. Jongeren zijn volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden of tot het einde van het twaalfde schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor acht jaar, ook als hier korter over is gedaan. Daarna geldt er nog een kwalificatieplicht voor jongeren tot het moment dat je je startkwalificatie behaalt of 18 jaar wordt. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger). De kwalificatieplicht is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om schooluitval van jongeren tegen te gaan. De maatregel moet de kansen van startende jongeren op de arbeidsmarkt vergroten.

Stop je met school of ben je veel afwezig dan neemt de leerplichtambtenaar of RMC-consulent contact met jou op. De leerplichtambtenaar of RMC-consulent kijkt dan met je naar de reden voor je afwezigheid en jullie bekijken samen wat je nodig hebt om wel aanwezig te zijn. Wil je stoppen met school en ben je nog kwalificatieplichtig ook dan kijkt de RMC-consulent met je mee en maken jullie samen een plan voor jouw toekomst.

Voor meer informatie over leer- en kwalificatieplicht en voor de contactgegevens in de gemeente Raalte ga naar: www.vsvijsselvecht.nl.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties