Veilig de weg op in Broekland

Verkeerscursus Broekland

In de loop der jaren zijn de verkeersregels veranderd. Ben je daarvan op de hoogte? Ook wordt het verkeer steeds drukker en hectischer. Hoe ga je daarmee om als je zelf ouder en voorzichtiger wordt? Deze vragen stonden in Broekland centraal tijdens de bijeenkomst ‘Veilig blijven rijden’.

Met zo’n 15 senioren, waarvan de oudste deelnemende bestuurster 89 jaar, was het een goed bezochte bijeenkomst. Autorijschool Ben Hazelhekke verzorgde de middag samen met Stichting Ouderenwerk en gemeente Raalte.

De bezoekers vertelden tijdens de middag dat ze zich meestal nog prima redden in het verkeer op de voor hun bekende routes. De snelweg en het verkeer tijdens de spits worden echter wel gemeden. Ben gaf tips en informatie en na de middag konden de deelnemers zich bij Ben opgeven voor een gratis proefles.

Zelfscan

Wil je ook weten wat je kunt doen om veilig te blijven rijden? Doe dan de zelfscan op https://www.test-it-online.nl/zsa. Met deze scan van 49 vragen word je je bewuster van je eigen rijgedrag. Er worden geen verkeersregels getest. De vragen gaan over hoe je verkeerssituaties ervaart en wat je meemaakt in het verkeer. Op basis van je antwoorden krijg je tips voor het autorijden.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties