Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en valpreventie

Veilig (en prettig!) wonen is belangrijk. Daar is iedereen het wel over eens.

Valpreventie

U kunt misschien niet meer goed lopen. Of u vindt het moeilijk om uw evenwicht te bewaren. Gladde vloeren, snoeren en losliggende matten vergroten de kans dat u valt.
U kunt daar iets aan doen, zodat de kans dat u valt kleiner wordt. Dit heet ook wel valpreventie.

Huistechnologie

Personenalarmering en domotica zijn huistechnologie. Met deze elektrische apparatuur kunt u het wonen makkelijker én veiliger maken.

Brandveiligheid

Natuurlijk is de brandveiligheid ook belangrijk. U kunt verschillende dingen doen om brand te voorkomen.

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp