Vragen over zorg?

Voor vragen over zorg kunt u op verschillende plaatsen terecht. Als u niet precies weet waar u uw vraag kunt stellen dan kunt u bellen met het Sociaal Loket. Zij wijzen u door naar de juiste persoon of instantie. 
 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp