Werken met het vernieuwde KR8-plan

Werk & Inkomen

Afgelopen jaar is door een groot aantal professionals ervaring opgedaan in het (samen)werken met het Kr8-plan.  Op basis van deze ervaringen – o.a. in de pilot Vraagverheldering - is het format van het Kr8-plan aangepast. Er is een vereenvoudigde versie van het plan gemaakt. Dit is een persoonlijk Kr8-plan, gecombineerd met een gespreksverslag. Alle gewenste oplossingen en acties worden geformuleerd, wat je kan helpen bij de aanvraag van een WMO-voorziening.  

Tijdens de leernetwerkbijeenkomst gaan we als professionals samen aan de slag met het vernieuwde Kr8-plan. En we maken afspraken over hoe we dit plan in de praktijk gaan gebruiken. Natuurlijk is er ook ruimte om elkaar te ontmoeten, beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen. 

Datum: 28 maart
Tijd:  9.00 – 12.00 uur 
Locatie: gemeentehuis Raalte 

Aanmelding
Meld je aan voor deelname aan de Leernetwerkbijeenkomst door vóór 15 maart a.s. een e-mail te sturen naar joukje.bos@raalte.nl. Na 15 maart ontvang je nadere informatie over het programma. 

Graag tot ziens op  28 maart! 

Bij u in de buurt

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties

Landelijke regelingen

Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Regelhulp