Zit gymnastiek in het dorpshuis Heino

Holdhand

Het Dorpshuus Heino heeft dit jaar mee gedaan met de “gezondheidsverkiezing Kr8 van Raalte” en heeft met het idee van het organiseren van zit gym lessen de 2e prijs gewonnen. Deze prijs wordt dit najaar besteed voor een nieuwe serie van tien lessen in het Dorpshuus vanaf dinsdag 2 oktober 2018.

Blijven bewegen is voor iedereen heel belangrijk, ongeacht eventuele (ook tijdelijke) beperkingen. Met zit gym is het voor iedereen mogelijk om te bewegen. Ook als u (ook tijdelijk) wat minder beweeglijk bent en bijv. moeite heeft met lang staan of lopen. Zit gym levert een bijdrage tot meer vitaliteit en soepel bewegen en zich fit voelen.

Met afwisselende gymnastiek oefeningen en speloefeningen op en/of rond een stoel komt uw hele lijf aan de beurt. Al na korte tijd zult u zich fitter en soepeler voelen.

Zit gym wordt gegeven door een gediplomeerde docente, Ann Steenweg. Dankzij ervaring weet zij als geen ander precies welke oefeningen voor deze groep geschikt zijn. Daarbij wordt uiteraard heel goed gekeken wat ieder individueel kan en van daaruit wordt er verder gewerkt. Door de nadruk bij Stoelgymnastiek op het benutten van de mogelijkheden van ieder individueel neemt het vertrouwen in het eigen lijf (en daardoor het zelfvertrouwen) toe. Na de oefeningen wordt er samen een kopje koffie/thee gedronken.

Dankzij de tweede prijs in de gezondheidsverkiezing worden de tien lessen aangeboden voor € 30,00 incl. een kop koffie of thee.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij de infobalie van het Dorpshuus: Telefoon: 0572-700212  Mail:  beheer@dorpshuusheino.nl

 

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties