Zout strooien in Nieuw Heeten

Nieuw Heeten Kerk

‘Kunnen we er met elkaar niet voor zorgen dat er in de wintermaanden gestrooid wordt op plekken waar de strooiploeg van de gemeente niet komt?’ Dat is de vraag die Theo Grolleman vorig jaar in het Kernteam Nieuw Heeten stelde. De gemeente zorgt ervoor dat doorgaande wegen gestrooid worden, maar plekken zoals rondom de kerk, het pleintje bij de kapper en de school vallen hier niet onder. Een groep inwoners uit Nieuw Heeten wilde hier met elkaar wel voor zorgen, maar had hulp nodig om dit te organiseren.

Theo: ‘Het kernteam komt regelmatig bij elkaar. Tijdens een van de overleggen heb ik ons idee voor het zoutstrooien besproken en gevraagd of bijvoorbeeld de gemeente ons hierbij kon helpen. Vanuit de gemeente werd er meteen enthousiast gereageerd.’

Inmiddels is Theo met een team van 10 vrijwilligers gestart. ‘Iedere dag hebben twee vrijwilligers dienst. Als het glad is gaan we op pad om te strooien. De gemeente heeft gezorgd voor materiaal zoals een zoutstrooier, scheppen en zout. We krijgen ook in het dorp positieve reacties op onze actie.’

Heb je zelf een leuk idee of initiatief voor je dorp of buurt? En heb je hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen? Neem dan contact op met het kernteam.

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties